“वाल्मीकीमहारामायणाचे परिचय” हा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ आहे, ज्यात भारतीय साहित्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा स्थान आहे. या ग्रंथाच्या लेखक वाल्मीकी मुनी आहेत, ज्यांनी अत्यंत सुंदरपणे व विचारपूर्वक श्रीरामाच्या जीवनाची लेखन केली आहे.

वाल्मीकीमहारामायण अष्टकोणविंशतिसाहस्री श्लोकांपैकी बनलेलं असेल, ज्यात रामायणकथेचे विस्तृत, संपूर्ण आणि व्यापक वर्णन आहे. ह्या ग्रंथामध्ये श्रीरामाच्या जन्माची कथा, त्याच्या बालपणाची कथा, सीतापरिचय, रामची विवाहकथा, वनवास, शबरींचे संगीत, हनुमानांचे मार्गदर्शन, लंकेला प्रवेश, रावणाचे वध यांसारख्या घटनांची विविधता आहे.

वाल्मीकीमहारामायणाच्या कथाचा तत्वपूर्ण अंश आहे त्यातील प्रमुख चरित्रांची वर्णनक्रमे आहे. त्यांमध्ये राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण, रावण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, अण्णपूर्णा, जटायु, सुग्रीव, अंगद, गुह, केशरी यांच्या चरित्रांची वर्णनक्रमे दिली आहे. ह्या ग्रंथामध्ये प्रत्येक चरित्राला आपल्याला त्यांच्या विचारांचा, आदर्शांचा आणि गुणांचा संक्षेपित परिचय मिळतो.

वाल्मीकीमहारामायणाच्या महत्त्वपूर्ण अध्यायांचा वर्णन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ह्या ग्रंथातील चरित्रांच्या आधारावर आपल्याला योग्य आणि आदर्शपूर्ण जीवनशैलीचा आदर्श दिला जातो. असा आदर्शपूर्ण जीवनशैलीला पालन करण्याचा प्रयत्न आपल्याला धर्मिकता, आनंद, आंतरिक सुख, समृद्धी, मनःशांती व मोक्षाच्या मार्गावर आगाऊ होण्याची प्रेरणा मिळते.

वाल्मीकीमहारामायणाच्या लेखक वाल्मीकींच्या विशेषतः अद्वैतवादी दृष्टीने रचलेल्या ह्या ग्रंथामध्ये वेदांत, दैवैत, अद्वैत आणि विशिष्टाद्वैत या तत्त्वांचा सुंदर उपयोग आहे. आपल्या भावांच्या स्वरूपाचा विविध चित्रण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे ज्यामुळे ह्या ग्रंथाचे मराठी साहित्यातील सर्वांत महत्त्वाचे स्थान आहे.

वाल्मीकीमहारामायण ग्रंथामध्ये दिलेलेली विविध कथांचा चित्रण, प्रेम, धर्म, नैतिकता, मित्रता, शांतता, साहस, त्याग, आत्मविश्वास, परिश्रम, जीवनाच्या विविध पहाटा व छोट्या गोष्टी यांचा अभिप्रेत आहे. ग्रंथातील प्रत्येक अध्यायाच्या सुंदर श्लोकांच्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या जीवनात यश व समृद्धीसाठी केलेल्या प्रयत्नांचा अभिप्रेत मिळतो.

अशा प्रकारे “वाल्मीकीमहारामायणाचे परिचय” ह्या ग्रंथाचे महत्त्वपूर्ण अंग आहे, ज्यामध्ये श्रीरामाच्या जीवनाची उत्कृष्टता, मानवी हितकरत्या, आदर्शवादी व मानव जीवनाच्या सर्व अग्रगण्य आवड, त्याच्या राज्याच्या सुंदरतेचा आणि धर्माच्या महत्त्वाचा वर्णन केला आहे. या ग्रंथाच्या श्रद्धेने अध्ययन करून आपण आपल्या जीवनात श्रीरामाच्या गुण, धर्म, प्रेम, साहस आणि मार्गदर्शनाचा प्रयोग करू शकता.

वाल्मीकीमहारामायणाच्या कथा आपल्याला अत्यंत प्रेमाने आणि तत्परतेने वाचायला प्रेरित करते. ह्या ग्रंथातील चरित्रांची व्याख्याने, त्यांच्या संघर्षांची कथा, जीवनात अत्यंत महत्वाचे नेतृत्व, विजय आणि यश, धर्मपालन, परोपकार, विचारांची अत्यंत महत्त्वाची अभिप्रेत, या सर्व विषयांचा अभिप्रेत आहे.

या ग्रंथातील उत्कृष्ट श्लोकांचा मराठीत सुंदरपणे आणि अचूकतेने अनुवाद केला आहे. ह्या ग्रंथाचा अभ्यास करून आपण श्रीरामाच्या मार्गदर्शनाचा आणि मानवी मूल्यांचा अनुसरण करून आपल्या जीवनात वैशिष्ट्यपूर्ण परिवर्तन सुरू करू शकता.

हे असं आहे “वाल्मीकीमहारामायणाचे परिचय” ह्या महान ग्रंथाच्या मराठीतील अर्थपूर्ण आणि महत्त्वाचे सारांश. या ग्रंथाच्या अध्ययनातून आपण धर्म, नैतिकता, प्रेम, समर्पण आणि अत्यंत आनंदाच्या मार्गावर आपल्या जीवनात प्रगती करू शकता.